ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

Ползата от пречиствателните станции

Пречиствателната станция е изключително практично съоръжение, което все повече се налага у нас и все по- уверено измества т. нар. черпателна септична яма. Причините са много. На първо място е цената. Тя е една и съща и за двете съоръжения, но пречиствателната станция превъзхожда по функционалност в пъти септичната яма.
Подходящи за къщи и малки хотели, удобни, естетични и функционални, пречиствателните ни станции не само поемат отпадъчните продукти и води, но и ги превръщат във вода за вторични нужди (например за поливане).
За разлика от изгребните ями, пречиствателните станции не отделят неприятна миризма, не позволяват на отпадъчните продукти да се просмукват в почвата и да замърсяват околната среда и се почистват рядко, което ви спестява време, нерви и пари.
Пречиствателните станции, които ви предлагаме от Ивси Пул ЕООД – Варна, са одобрени от Министерство на здравеопазването, имат 50 годишна гаранция и се произвеждат от белгийската фирма - „Boralit“, а ние сме техни официални представители за България.

Освен в пречиствателните станции, ние сме специализирали и в изграждането на резервоари за питейна вода. Ползваните от Ивси Пул материали и съоръжения притежават всички необходими гаранции и сертификати. Това се отнася и за всички басейни и атракциони, предоставени ви от нас.